27 maja 2013

Izrael

Akka (albo Akra), miasto w północnej części Izraela, jedno ze starożytnych miast portowych. 
Zespół zabytkowy Starego Miasta Akka został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO
 w 2001 roku. Ze względu na bogatą historię miasta niezmiernie trudno napisać coś o nim w dwóch 
zdaniach, dlatego odsyłam zainteresowanych do źródła ;)2 komentarze: