12 marca 2014

Niemcy

Hamburg i przepięknie oświetlony Speicherstadt, obszar miasta położony w sąsiedztwie portu,
zabudowany pięciopiętrowymi magazynami z czerwonej cegły. Towar do magazynów 
był wyładowywany bezpośrednio z podpływających kanałem barek. Obecnie magazyny 
tylko częściowo wykorzystywane są zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W wielu z nich 
powstają liczne muzea i nowoczesne sale wystawiennicze.

Edit: w roku 2015 Speicherstadt oraz obszar Kontorhaus wraz z budynkiem Chilehaus zostały wpisane
 na listę światowego dziedzictwa UNESCO.1 komentarz: