11 maja 2014

Niemcy

Piękna zabytkowa Brema gościła już na blogu niejednokrotnie. Tu mamy przegląd różnych
 obiektów, m.in. wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2004 roku pomnik 
Rolanda i budynek miejskiego ratusza. 1 komentarz: