28 lutego 2015

Wielka Brytania

Mapa Wielkiej Brytanii z wyraźnie przedstawionym Murem Hadriana i Wałem Antonina.
Mapa jest dziełem średniowiecznego mnicha, kronikarza i kartografa Matthew Parisa 
i pochodzi z jego manuskryptu Abbreviatio chronicorum Angliae
St. Albans, Hertfordshire 1250-1259. Ze zbiorów British Library.3 komentarze: